ავანგარდიული მუსიკა მუსიკაა, რომელიც ითვლება ექსპერიმენტულ ან ინოვაციურ სფეროში მისი დარგში, ხოლო ტერმინი "ავანგარდი", რომელიც ითვალისწინებს არსებული ესთეტიკური კონვენციების კრიტიკას, სტატუს ქვოზე უარის თქმას უნიკალური ან ორიგინალური ელემენტების სასარგებლოდ და იდეის განზრახ რთული ან გასხვისება აუდიტორიას.

პროდუქცია არ იქნა ნაპოვნი თქვენი არჩევანი.