მანქანათმცოდნეობა (ML) არის ალგორითმების და სტატისტიკური მოდელების სამეცნიერო შესწავლა, რომელსაც კომპიუტერული სისტემები იყენებენ კონკრეტული დავალების შესასრულებლად, აშკარა ინსტრუქციების გამოყენების გარეშე, სამაგიეროდ ეყრდნობიან შაბლონებს და დასკვნებს. იგი განიხილება, როგორც ხელოვნური ინტელექტის ქვესახეობა.
თავში დაბრუნება