ღრმა სწავლა არის მანქანათმცოდნეობის ალგორითმების კლასი, რომელიც იყენებს მრავალ ფენას, რათა ნედლეული შეყვანისგან უფრო მაღალი დონის თვისებები თანდათანობით ამოიღონ. მაგალითად, სურათის დამუშავებისას, ქვედა ფენებმა შეიძლება დაასახელონ კიდეები, ხოლო მაღალმა ფენებმა შეიძლება ამოიცნონ ადამიანისთვის შესაბამისი ცნებები, როგორიცაა ციფრები ან ასოები ან სახეები.
თავში დაბრუნება